top of page

Staff

Ayami Takada, Saaya Yoshioka

Present &  Past Collaborator

Yuri Yamauchi, Shogo Yamauchi, Ryusuke Takaishi, Ikura Kaori, Ming Ying, Fai Sasimanas, Mari Suzuki, Yuri Suzuki, Soobin Lee, Meiri Hara, Risa Matsunaga, Ryota Nagasaka,  Elisabetta Tosoni, Joel Stipano, Naoki Nakamata, Mattieu Provoost, Taro Fujisawa, 

Rina Shimazu,Ueno Kiara, Naoko Kume, Akira Suzuki, Shoya Mizuguchi, Yu Oda, Ryota Okada, Hitoshi Fujiida, Kai Yamada, Rai Kubota, Takahiro Kubota, Yumi Honda, Shinichiro Moriya, Junichiro Ito, Arata Kiyono, Mika Haraki, Kakeru Yashio, Ryuji Kuroda, Atsushi Mizutori,  Moeto Yamagata

bottom of page